Despre proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta incurajarea economiei sociale prin infiintarea de intreprinderi sociale, in vederea integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile din regiunile Sud-Vest, Sud-Est si Sud. 

Implementarea proiectului va conduce la sustinerea a 21 de intreprinderi sociale nou infiintate (prin intermediul schemei de minimis) si la crearea a cel putin 105 de locuri de munca. Astfel, in urma organizarii unui concurs de planuri de afaceri, primele 21 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 100.000 euro.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Dezvoltarea competentelor  si sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si de responsabilitate sociala a 120 de persoane care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala prin participarea la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului social si in domeniul informatic. Actiunile de formare pentru 120 de persoane in domeniul antreprenoriatului social vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevente arii tematice din acest domeniu, respectiv: cadrul general al economiei sociale si specificul afacerilor din acest sector, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. In cadrul cursurilor de dezvoltare a competentelor informatice vor fi abordate urmatoarele teme: utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, crearea unei campanii de marketing digital, realizarea unei strategii pentru social media, imbunatatirea sigurantei online a companiei etc. Astfel, se va oferi un fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru persoanele care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala, fie ea finantata sau nu prin intermediul proiectului. Astfel, acestia vor putea derula o activitate economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite premisele pentru  indeplinirea misiunii sociale a intreprinderii, pentru sustinerea locurilor de munca create, in special pentru persoanele vulnerabile, pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective – financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau.

OS2. Cresterea gradului de informare si de constientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o optiune de cariera pentru fiecare, prin desfasurarea unei campanii de promovare. Acest obiectiv vizeaza operationalizarea unei campanii de informare si constientizare care va avea ca principal obiectiv incurajarea economiei sociale, o mai buna cunoastere a sectorului si imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale cu toate formele sale specifice de actiune in regiunile Sud-Vest, Sud-Est si Sud. Se va va pune accent pe oportunitatile pe care proiectul le ofera pentru a veni in sprijinul persoanelor care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala si pe beneficiile pe care le are antreprenoriatul social in cadrul unei comunitati. Campania va avea 4 paliere care vor asigura sanse egale de participare la proiect pentru persoanele din cele 3 regiuni de implementare a proiectului, indiferent de gen, nationalitate, rasa, origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu.

OS3. Incurajarea antreprenoriatului social prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 21 de intreprinderi sociale. Prin intermediul proiectului se operationalizeaza o schema de minimis pentru 21 de intreprinderi sociale care vor beneficia de capitalul necesar demararii activitatii, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. Acest element este completat in implementarea proiectului de oferirea unor servicii personalizate de consiliere,  de asistenta pentru infiintarea intreprinderilor sociale, precum si de monitorizarea operationalizarii efective a planului de afaceri propus initial spre finantare. Sustinerea efectiva a infiintarii si dezvoltarii unui numar de 21 de intreprinderi sociale are beneficii multiple in plan social si economic: -se reduc cheltuielile alocate asistentei sociale; -creste responsabilitatea si pregatirea profesionala a persoanelor din grupurile vulnerabile; -se dezvolta consumul local, pe termen mediu si lung, pentru anumite produse, prin cresterea veniturilor persoanelor incadrate in intreprinderile sociale; -se dezvolta un nou tip de antreprenoriat si un mediu de afaceri mai responsabil; -se formeaza noi mentalitati si atitudini in domeniul incluziunii sociale, cresterea oportunitatilor de ocupare, se muta accentul de pe asistarea sociala pe promovarea practicilor de incluziune sociala activa.

OS4. Cresterea ocuparii si promovarea incluziunii sociale in regiunile Sud-Vest, Sud-Est si Sud prin crearea a 105 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate. Prin asigurarea infiintarii si oferirea de finantare pentru 21 de intreprinderi sociale, se asigura crearea unor locuri de munca de calitate si sustenabile, din care minim 20% vor fi ocupate de persoane vulnerabile, care vor avea un impact pozitiv asupra comunitatilor si asupra nivelului de trai al populatiei din regiunile Sud Vest, Sud Est si Sud Muntenia.

OS5. Promovarea inovarii sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori sa infiinteze intreprinderi sociale si sa angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin formarea a 120 de persoane in domeniul antreprenoriatului social; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor de implementare, care vor implica stakeholderii relevanti pentru promovarea antreprenoriatului social: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai economiei sociale, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, etc.; prin organizarea evenimentului “Ziua Antreprenoriatului Social” in fiecare din cele 3 regiuni de dezvoltare, in cadrul caruia toti cei 21 de beneficiari ai subventiei isi vor prezenta serviciile si misiunea sociala; prin implicarea activa ca Ambasadori ai Antreprenoriatului Social a mai multor antreprenori de succes din regiunile de implementare in cadrul activitatilor proiectului (in special in cadrul activitatii de promovare a economiei sociale si in cadrul activitatii de consiliere).

 

Grupul țintă

Grupul tinta este format din 120 de persoane care au domiciliul intr-unul din judetele regiunilor Sud, Sud Vest si Sud-Est care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale, dintre care 60 sunt femei, indeplinind cumulativ urmatoarele conditii: persoanele care fac parte din grupul tinta sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 – 65 de ani, femei sau barbati, cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu un loc de munca si care isi doresc sa infiinteze o intreprindere sociala. Din cele 120 de persoane, 12 persoane vor face parte din categoria persoanelor varstnice (55-64 de ani), categorie de persoane care sunt expuse unui risc crescut de discriminare.